Muzica
 


Alexandru Macedonski - Mângâierea desmostenirii

1


Dedicaţiune Domnişoarei Maria Duport


I.
Din averea strămoşească astăzi nu mai am nimic,
Jefuit de cămătarul cel sfruntat şi fără milă.
Nu-i rostesc mârşavul nume: să-l rostesc îmi este silă;
Nici nu scriu aceste versuri că să-l bat ori să-l urzic,
Că şi-a-ntins Dumnezeu dreapta de acum a-l apăsa;
Şi de-mi smulg aceste versuri dintr-a inimei durere,
Nu regret c-am pierdut astfel o zadarnică avere;
Deznodarea soartei mele este tot în mâna sa!

ÎI.
Regret albia-ţi frumoasă. Amaradie iubită,
Regret piscurile tale coperite de păduri,
Dulcele murmur din moară ce umblă neostenită,
Văile misterioase, adâncite şi obscuri;
Casă de pe muchia verde, cu obloane colorate,
Pomii cei sădiţi de tată şi iubitele lui flori,
Cărţile ce-i erau scumpe, şi armele-i cele-adorate
Şi portretul său pe care eu am plâns de-atâtea ori!

III.
N-am putut nici chiar portretu-ţi, umbră scumpă, să-l ridic;
Am plecat cu mâna goală, fără-n urmă a privi!...
Soarele de dimineaţă când pe ceruri se ivi,
A văzut calcandu-mi pragul, că stăpân, un venetic!

Mi s-a spus c-au plâns moşnegii cei în slujba noastră-albiţi...
Dumnezeu să le dea bine, şi atunci când vor muri.
Flori şi frunze să le facă pe mormânt a-nmuguri,
Şi în urmă să le plângă fii din strănepoţi iubiţi!

IV.
A! De câte ori de-atuncea, timpul cel de altădată,
Nu l-am rechemat în minte să-mi revăd copilăria,
Când juca la umbră hora, veselă şi cadenţată,
Care prăfuia-ntr-o clipă, de prin curte, bălăria;
Hora cea cu salbi de aur şi zevelci muiate-n fluturi,
Hora-n care, p-ici, se primeau, se dau săruturi
Lin a frunzelor şoptire, în a drăgostii poveste!

V.
Paştele cu ouă roşii sub acelaşi scump cămin
Ne strângea pe toţi copiii din oricâtă depărtare,
Ne-aştepta cu masă-ntinsă, tată-moşu, mama-mare,
Şi ţăranii înainte ne ieşeau cu ploşti de vin!
Tată, ce ne ducea-n braţe, mama, ce ne răzgâia,
Ne-nclină pe a lor mâna, mâna lor sărutăm duce;
Când venea la urmă seară, ne duceau că să ne culce,
Dar cu par de-argint, bătrânii, şi în somn ne mângâia!

VI.
Mi-a rămas adânc în minte noaptea Pastelor cea sfânta;
În bisericuţa văii mă revăd şi parc-aud
Vocea preotului care, leturgiile le cânta
În memoria acelui ce-a-ndurat martir mai crud!
Lumea-n cerc îngenuncheată stă şi-ascultă în tăcere,
Sute de lumânărele se aprind însă treptat,
Iar cocoşii deodată vestesc ora de-nviere
Şi biserica răsună de "Christos a Înviat!"

VII.
Vai! S-a scurs de-atunci o vreme! Multe Paşte au trecut,
Pragul sfintelor biserici n-am călcat de nu ţiu minte!
În blestemul tinereţii am ras chiar de cele sfinte,
Iar cu zilele răpuse, chiar pe tată l-am pierdut;
Am pierdut chiar amintirea inocenţii de-altădată,
Dar de câte ori soseşte învierea lui Christos,
Că-ntr-acea biserica mă simt iar religios
Şi îmi sufăr a vieţii sarcina împovărată!

VIII.
Tot ce-aş vrea ca mângâiere într-a mea dezmoştenire
E să mi se ţină-n seama că am plâns și-am suferit;
Bun că m-am născut în lume şi că lumea m-a-nrait!
Urgisit de cer şi oameni, le-am răspuns prin urgisire!
Am fost paria-n mijlocul ţării mele. M-am luptat
Corp la corp cu trăiu zilnic şi cu soarta nempăcată.
Sub a căreia sandală inima-mi însângerată
Chiar şi astăzi e strivită, fără-nvins a mai fi dat!

(1882)
Bookmark and Share

 
 
 
Facebook
 
© 2007-2018 versuri-si-creatii.ro