Muzica
 


Matei Visniec - O tragere cu arcul

Trage în mine, îi spuneam, trage în mine
sînt aici, pe acoperişul oraşului

el trăgea şi săgeata mă lovea în picior
i-o întindeam şi-l rugam: mai ţinteşte o dată

el trăgea şi mă nimerea în umăr
eu îmi scoteam săgeata din umăr
şi alergam după el, îi spuneam: ai greşit
mai încearcă o dată

el mă privea rugător, mă vedea
furios şi înrăit, îşi încorda arcul
şi mă ţintea în urechea stîngă

minciună, strigam eu, o mare minciună,
oare nimeni nu mă poate ţinti în inimă
sau în frunte, bastarzilor!

mă repezeam la el, îl prindeam de piept cu
palmele negre, îi urlam în ureche:
bastardule, uită-te la mine cînd loveşti
prinde cu putere de coarda arcului
şi ţinteşte-mă în inimă

el mă săgeta cu mîna tremurîndă
şi vîrful ascuţit trecea pe lîngă mine
înfigîndu-se în inima calului meu
pe care-l iubeam şi care
nu era vinovat cu nimic
Bookmark and Share

 

 
 
Facebook
 
© 2007-2018 versuri-si-creatii.ro