Muzica
 


Colinde - Steaua sus rãsare

Steaua sus rãsare
Ca o tainã mare,
Steaua strãluceste
Si lumii vesteste (bis)

Cã astãzi Curata.
Prea Nevinovata
Fecioara Maria
Naste pe Mesia (bis)

Magii cum zãrirã
Steaua si pornirã
Mergând dupã razã
Pe Hristos sã-L vazã.

Si dacã pornirã
Indatã-L gãsirã
La Dânsul intrarã
Si se închinarã (bis)

Cu daruri gãtite
Lui Hristos menite
Având fiecare
Bucurie mare (bis)

Care bucurie
Si aici sã fie
De la tinerete
Pân'la bãtrânete (bis)

Bookmark and Share

 

 
 
Facebook
 
© 2007-2018 versuri-si-creatii.ro