Muzica
 


Simina Nemicean - Plus ultra

1. Vertical
mai vertical
cânt stelar
de cor măiastru
tâmpă zbatere
de astru
mai banal
tot mai banal
2.mai aproape
mai departe
mai târziu
mai nepătruns
roşu-atins de
ciuma vremii
albul gândului
nespus
3.vertical
printre orgolii
semețite-n
vârf de băț
printre stoluri
lungi de molii
curcubeie de
dezmăț
4.vertical prin
anotimpuri
de copii
cu bărbi de lut
printre irizări
de nimburi
prin noianul
de timp mut
5.vertical
prin vremi arzânde
prin grămezi
de şoimi cărunți
printre gânduri
muribunde
vertical
prin dalbe frunți
6. vertical
prin dor de ducă
printre foi de vânt
veline
prin timpane
de nălucă
jumătăți de cupă
pline
7.mai nescris
mai fără vlagă
firul unui val
stingher
vertical
şi plin de noapte
mă topesc
în efemer
Bookmark and Share

 

 
 
Facebook
 
© 2007-2018 versuri-si-creatii.ro